Terug Volgende

MensenRechtenKunstroute

In het centrum van Leiden bevinden zich vele locaties die getuigen van de lange weg die de mensenrechten hebben afgelegd. Het huis van Thorbecke, een aantal kerken, de koffers van de weggevoerde joden, De Bakkerij met de stichting Amnesty en de stichting Vluchtelingenwerk Leiden zijn allemaal symbolen van de kracht en ook de bedreiging en het schenden van mensenrechten.

Amnesty heeft, mede in het kader van het 50-jarig bestaan van de afdeling Leiden, het initiatief genomen de bestaande mensenrechtenroute langs deze locaties te actualiseren en breder toegankelijk te maken. Het resultaat is een nieuwe route, een app voor de bezoeker, een folder met route en een korte beschrijving en een boekje met meer verdieping. Deze wandelkunstroute komt tot stand dankzij vrijwillig initiatief en inzet.

De route bestaat ut 9 locaties, waarop werk van kunstenaars als Emma van Noort, Izaak Zwartjes en Inge Reisberman te zien zal zijn. De route wordt ondersteund met teksten van stadshistoricus Cor Smit.

De opening van de MensenRechtenKunstRoute vindt plaats op zondag 18 juli.

Locatie: Centrum van Leiden

Initiatiefnemer: Amnesty International

Doe een aanvraag