Aanvraag

Uitsluitend rechtspersonen en samenwerkingsverbanden zonder winstoogmerk kunnen een beroep doen op het Lucas van Leyden Fonds. Uit statuten en werkzaamheden moet blijken dat de werkzaamheden zijn gericht op het (doen) uitvoeren van projecten voor beeldende kunst. Het Lucas van Leyden Fonds ondersteunt de Code Culturele Diversiteit, Code Cultural Governance en Fair Practice Code.

Aanvragers kunnen contact opnemen met het Lucas van Leyden Fonds middels een formulier met een korte projectbeschrijving, tijdslijn, kostenraming en effectanalyse. De aanvragen worden door het stadscuratorium van het Lucas van Leyden Fonds beoordeeld.

Een aanvraag doen? Bekijk hier alle benodigde criteria.

* verplichte velden