Download visie

LUCAS VAN LEYDEN FONDS

Nieuws! Lees hier de laatste updates over het Lucas van Leyden Fonds.

Het Lucas van Leyden Fonds ondersteunt projecten voor beeldende kunst in de openbare ruimte in de stad Leiden met aandacht voor de relatie tussen kunst en wetenschap, en kunst en samenleving. Het ondersteunt beeldende kunstprojecten uitgevoerd door professionele beeldende kunstenaars. Het Lucas van Leyden Fonds verwelkomt zowel projecten die permanent in de openbare ruimte worden geplaatst als projecten die voor een beperkte periode voor de openbare ruimte worden uitgevoerd. Een voorwaarde voor de projecten is dat ze bijdragen aan de identiteit en de rol van Leiden als kennisstad en Stad van Ontdekkingen.

Projectsubsidie voor Leidse kunstenaars! Lees hier verder.

In lijn met de Cultuurnota van de gemeente Leiden, wil het fonds zich nadrukkelijk inzetten voor dynamiek, verbinding, vernieuwing en inclusie. Het fonds hanteert op basis van de Beeldende Kunst en Openbare Ruimte (BKOR) -visie en het stadsprofiel, de volgende doelstellingen.

LLF in Media

#

Gemeenteraad wil geld voor kunst in openbare ruimte lokaler besteden

Lees Meer

Ondersteunt en bevordert

samenwerking tussen nieuwe en bestaande initiatieven op het gebied van beeldende kunst in de openbare ruimte in de stad Leiden.

Ondersteunt de Lucas Art Award

bij het realiseren van kunstopdrachten in de openbare ruimte aan jonge, mid-career en oudere kunstenaars van (inter)nationale statuur.

Bevordert de zichtbaarheid

en verbinding van Leidse kunst in Leiden. Bijvoorbeeld door het aanbieden van een online platform en het mogelijk maken van exposities en netwerkbijeenkomsten.

Betrekt buurten en bewoners

in Leiden bij het beheer van de kunst in de openbare ruimte in Leiden, door te reageren op verzoeken uit de stad. Het stelt hiervoor ook bestaande beelden uit depot ter beschikking.

Stimuleert nieuwe vormen

van zowel opdrachtgeverschap als van beeldende kunst in de openbare ruimte, waarmee een zo groot mogelijk deel van de bewoners van de stad wordt aangesproken.