Over Lucas van Leyden Fonds

LUCAS VAN LEYDEN FONDS

Het Lucas van Leyden Fonds is in 2019 opgericht met als doel om beeldende kunst in de openbare ruimte in Leiden opnieuw invulling te geven. Het uitgangspunt van LVLF is dat nieuwe, autonome beeldende kunst in de openbare ruimte bij moet dragen aan het stadsprofiel van Leiden, in principe tijdelijk van aard is en getuigt van een ruime opvatting van het begrip beeldende kunst. Ook moet kunst in de openbare ruimte bijdragen aan Leiden als internationale kennisstad en ‘Stad van Ontdekkingen’. De doelstelling zal worden gerealiseerd door een stadscurator die is aangesteld door het Lucas van Leyden Fonds. Dit doe hij/zij in samenwerking met een commissie die eveneens fungeert als jury voor de Lucas Art Award en zal worden samengesteld uit 3-5 deskundigen in Leiden. Met de gemeente is afgesproken om ongeveer de helft van de beschikbare middelen aan de Lucas Award te besteden. Zo blijft er voldoende budget over om te besteden aan lokale initiatieven.

Het fonds zet in op:

 • Het ondersteunen en onderling meer verbinden van bestaande initiatieven. Denk aan Beelden in Leiden (BIL), Singelpark, Biosciencepark, Cultuurkwartier en Art HouseHolland.
 • Het stimuleren van jonge en beginnende kunstenaar naar midcareer kunstenaar van (inter)nationale statuur (Lucas Award).
 • het uitschrijven van tenders, bijvoorbeeld gerelateerd aan specifieke plaatsen, bepaalde instellingen, bepaalde thema’s, bepaalde technieken (bv licht), bepaalde materialen, etc.
 • De zichtbaarheid en verbinding van Leidse kunstenaars in de regio. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het inzetten van een online platform en het creëren van connecties tussen kunstenaars in de vorm van gemeenschappelijke exposities en netwerkbijeenkomsten.
 • Het actief betrekken van buurten en bewoners bij de bestaande collectie. Denk hierbij aan het laten adopteren van een beeld door een buurt of wijk, het laten rondreizen van een beeld door de stad, en het reageren op de verzoeken uit de buurt (bijvoorbeeld: Walk of Waste (afvalproject), beeld voor een brug bij de Doezastraat).
 • Het aanjagen van nieuwe vormen van beeldende kunst in de openbare ruimte zoals street art, waarmee een ander of breder deel van de stad wordt aangesproken.

COMISSIE

De commissie adviseert over kunst in de openbare ruimte en de selectie van kunstenaars bij nieuwe kunstprojecten in de stad, en komt op voor het belang van deze kunst. Als aanjager van nieuwe kunstwerken zorgt de commissie voor verbinding tussen de wensen van de stad, initiatieven en instellingen op het gebied van BKOR (beeldende kunst in de openbare ruimte) enerzijds en stadspartners anderzijds. De commissie zal zich naast de vaste collectie ook buigen over nieuwe vormen van kunst. Verder beslist deze commissie ook over algemene zaken als:

 • Het borgen van de esthetische kwaliteit: het kiezen van een kunstwerk (bij bestaande objecten) en/of de kunstenaar en het ontwerp (bij nieuwe opdrachten) en de inpasbaarheid van het kunstwerk in de stedelijke omgeving;
 • De fysieke belasting in de openbare ruimte;
 • Het beheer (i.s.m. Kunstwacht);
 • Het inhoudelijk belang;
 • De vraag in hoeverre het initiatief versterkend dan wel conflicterend met ander gemeentelijk beleid is.

COMISSIELEDEN

Deze commissie bestaat uit de volgende leden:

Jeroen Boomgaard – lector bij het Lectoraat Art & Public Space aan de Gerrit Rietveld Academie. Hij is in 1995 cum laude gepromoveerd op De Verloren zoon. Rembrand en de Nederlandse kunstgeschiedschrijving. Bomgaard publiceert met regelmaat in binnenlandse en buitenlandse kuistijdschriften over: avant garde problematiek, kunst in de openbare ruimte en artistiek onderzoek.

Annelies Dijkman – beeldend kunstenaar en adviseur, gespecialiseerd in kunst in de publieke ruimte. Tevens hovenier.

Sandrine van Noort– conservator / curator van galerie LUMC, adviseur hedendaagse kunst en veelgevraagd jurylid.

Winnie Koekelbergh– kunsthistoricus en docent Beeldende Kunst aan de KABK.

Colin Huizing – freelance curator en producent van tentoonstellingen en boeken voor instellingen, kunstenaars en uitgevers.

De commissie neemt besluiten over aanvragen uit de stad en heeft tevens een aanjaagrol. Mirjam Flik is tijdelijk coördinator van het Lucas van Leyden Fonds en ondersteunt de commissie (geen stemrecht). Er zal een nieuwe stadscurator geworven worden in de loop van dit jaar.