Over Lucas van Leyden Fonds

LUCAS VAN LEYDEN FONDS

Het Lucas van Leyden Fonds ondersteunt projecten voor beeldende kunst in de openbare ruimte in de stad Leiden met aandacht voor de relatie tussen kunst en wetenschap, en kunst en samenleving. Het ondersteunt beeldende kunstprojecten uitgevoerd door professionele beeldende kunstenaars. Het Lucas van Leyden Fonds verwelkomt zowel projecten die permanent in de openbare ruimte worden geplaatst als projecten die voor een beperkte periode voor de openbare ruimte worden uitgevoerd. Een voorwaarde voor de projecten is dat ze bijdragen aan de identiteit en de rol van Leiden als kennisstad en Stad van Ontdekkingen.

Uitsluitend rechtspersonen en samenwerkingsverbanden zonder winstoogmerk kunnen een beroep doen op het Lucas van Leyden Fonds. Uit statuten en werkzaamheden moet blijken dat de werkzaamheden zijn gericht op het (doen) uitvoeren van projecten voor beeldende kunst. Het Lucas van Leyden Fonds ondersteunt de Code Culturele Diversiteit, Code Cultural Governance en Fair Practice Code.

Aanvragers kunnen contact opnemen met het Lucas van Leyden Fonds middels een formulier met een korte projectbeschrijving, tijdslijn, kostenraming en effectanalyse. De aanvragen worden door de commissie van het Lucas van Leyden Fonds beoordeeld.

In lijn met de Cultuurnota van de gemeente Leiden, wil het fonds zich nadrukkelijk inzetten voor dynamiek, verbinding, vernieuwing en inclusie. Het fonds hanteert op basis van de Beeldende Kunst en Openbare Ruimte (BKOR) -visie en het stadsprofiel, de volgende doelstellingen.

Het Lucas van Leyden Fonds:

 • Ondersteunt en bevordert samenwerking tussen nieuwe en bestaande initiatieven op het gebied van beeldende kunst in de openbare ruimte in de stad Leiden,
 • Ondersteunt de Lucas Art Award bij het realiseren van kunstopdrachten in de openbare ruimte aan jonge, mid-career en oudere kunstenaars van (inter)nationale statuur,
 • Verleent aanbestedingen voor kunst in de openbare ruimte in de stad Leiden, toegesneden op specifieke locaties, instellingen en thema’s,
 • Bevordert de zichtbaarheid en verbinding van Leidse kunst in Leiden. Bijvoorbeeld door het aanbieden van een online platform en het mogelijk maken van exposities en netwerkbijeenkomsten.
 • Betrekt buurten en bewoners in Leiden bij het beheer van de kunst in de openbare ruimte in Leiden, door te reageren op verzoeken uit de stad. Het stelt hiervoor ook bestaande beelden uit depot ter beschikking. 
 • Stimuleert nieuwe vormen van beeldende kunst in de openbare ruimte, waarmee een zo groot mogelijk deel van de bewoners van de stad wordt aangesproken.
 • Stimuleert nieuwe vormen van opdrachtgeverschap.

Adviescommissie BKOR Lucas van Leyden Fonds

Om de doelstellingen van het Fonds optimaal te realiseren is er een adviescommissie waarin vijf experts op het gebied van beeldende kunst in de openbare ruimte zitting nemen. De commissie behandelt aanvragen uit de stad en fungeert als aanjager van beeldende kunst in de openbare ruimte. Ze zorgt voor verbinding in de stad tussen initiatieven en instellingen op het gebied van BKOR enerzijds en stadspartners anderzijds. De commissie zal zich naast de vaste collectie ook buigen over nieuwe vormen van beeldende kunst in de openbare ruimte.

De adviescommissie adviseert de dagelijkse leiding en bureau Lucas van Leyden Fonds over:

 • Artistieke, inhoudelijke en esthetische kwaliteiten bij de keuze van nieuwe kunstwerken in de openbare ruimte en of het beheer van bestaande objecten,
 • Keuzes ten aanzien de inpasbaarheid van nieuwe kunstwerken in de stedelijke omgeving en over beheer van bestaande objecten en nieuwe werken voor de openbare ruimte,
 • Het beheer (i.s.m.) van werken in de openbare ruimte, in samenwerking met de de Kustwacht,
 • Vragen ten aanzien van werken ten aanzien van kunstwerken in de openbare ruimte in relatie met ander gemeentelijk beleid.

De adviescommissie bestaat uit de volgende leden:

 • Jeroen Boomgaard – lector bij het Lectoraat Art & Public Space aan de Gerrit Rietveld Academie. Boomgaard publiceert met kunst in de openbare ruimte en artistiek onderzoek. In 2017 publiceerde hij samen met Rogier Brom Being Public. How Art Creates the Public.
 • Annelies Dijkman- beeldend kunstenaar en adviseur, gespecialiseerd in kunst in de openbare ruimte. Tevens hovenier.
 • Sandrine van Noort- conservator en curator van de LUMC-kunstcollectie. Als curator van de Stichting Beelden in Leiden realiseerde zij de tentoonstellingen Concepts of Time (2018) en Jonge Beelden (2019). Daarnaast is zij zelfstandig curator en adviseur en werkt zij samen met musea en instellingen voor de realisering van tentoonstellingen en kunstopdrachten. Zij studeerde Geschiedenis en Kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.
 • Winnie Koekelbergh – kunsthistorica en teamleider Critical Inquiry aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst in Den Haag. Zij studeerde kunstgeschiedenis aan de Universiteit Leiden.  Zij heeft veel ervaring opgedaan met het begeleiden van kunstproducties op de Jan van Eyck Academie in Maastricht. Hier was ze o.a. coördinator van de tentoonstelling in de openbare ruimte Trichtlinnburg. Ook als hoofdtentoonstellingen bij Z33 in Hasselt (BE) heeft zij een aantal opdrachten in de openbare ruimte geïnitieerd.  Zij woont in Leiden. 
 • Colin Huizing – curator en maker van tentoonstellingen en boeken. Hij studeerde Kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen en is werkzaam als tentoonstellingsmaker, onderzoeker en producent van boekpublicaties. Huizing werkte eerder als senior conservator voor het Stedelijk Museum Schiedam. Nu is hij onafhankelijk curator en werkt hij samen met verschillende musea en andere culturele instituten. In 2015 verzorgde Huizing als initiatiefnemer en co-curator de tentoonstelling Herman de Vries – to be all ways to be, de Nederlandse inzending voor de Biënnale van Venetië.
 • Mirjam Flik is tijdelijk coördinator en ondersteunt de commissie.