Terug Volgende

Worstelende jongens

Hij maakte enkele abstracte maar toch vooral veel figuratieve beelden. En altijd zocht beeldhouwer Gerard van Remmen naar een harmonieuze opbouw en evenwicht. Daarbij trachtte hij tegelijkertijd visuele spanning en dynamiek te bereiken. Zo vervaardigde Van Remmen in 1962 het betonnen beeld ‘Worstelende jongens’. De jongenslichamen slingeren om elkaar en vormen daarmee twee elkaar kruisende diagonalen. Met deze opzet ontstond een heldere compositie, verlevendigd door een moment van actie en grote krachtsinspanning.

Het beeld zette Van Remmen op in was en goot het daarna af in beton. Het was voor hem destijds een nieuw materiaal waarmee hij naast staal en een abstractere vormentaal na de Tweede Wereldoorlog experimenteerde. Beton heeft een aantal voordelen ten opzichte van natuursteen, waar Van Remmen aanvankelijk, vanuit zijn traditionele opleiding veel mee werkte. Zo zijn grotere afmetingen mogelijk door het gebruik van een wapening, vrijere vormen door het gieten en door de samenstelling van de specie te veranderen, ontstaan wisselende structuren en oppervlakken. Bij zijn beeld aan de Oppenheimstraat realiseerde Van Remmen een levendige huid door grofkorrelige specie toe te passen. Als geboren Hagenaar bevond zijn werkterrein zich met name in de hofstad. Hij had daar al jong een uitstekende reputatie door de reliëfs die hij maakte voor het voormalige stadhuis aan het Burgemeester De Monchyplein. Zijn herkenbare vormgeving was geliefd bij het grote publiek. En ook bij opdrachtgevers, die begrepen dat abstracte beeldhouwkunst nog te moeilijk lag. Altijd proberend aansluiting te vinden bij de architectuur, nam Van Remmen veel bouwplastiek en reliëfs voor zijn rekening. ‘Worstelende jongens’ gaat met name door het materiaalgebruik van beton en baksteen voor de sokkel een relatie aan met de omringende architectuur van toen. Maar ook de thematiek van de spelende figuren sluit fraai aan bij de jonge wijk waar het beeld destijds voor werd gemaakt.

Maker: Gerard van Remmen (1920)

Locatie: Oppenheimstraat, basisschool St. Josephschool

Jaar plaatsing: 1962

Materiaal: beton

Type: Sculptuur

Doe een aanvraag