Terug Volgende

Vallende ruiter

Een paard is in volle vaart gestruikeld. Zijn ruiter heeft geen schijn van kans te blijven zitten en valt voorover van zijn rijdier. Armen strekken zich uit om de val op te vangen en de achterbenen van het paard verheffen zich in de lucht. Dat moment van volle actie heeft beeldhouwer Frank Letterie natuurgetrouw weergegeven. Hij is erin geslaagd mens en dier in lastige poses te vangen.

Hier heeft hij gekozen voor heftige dynamiek, waarin hij balans heeft gebracht door middel van uitgekiende vormverhoudingen. Dat is voor Letterie ook het boeiende van beeldhouwkunst: “Je geeft een object de illusie mee van beweging, terwijl je tegelijkertijd een evenwicht zoekt,” zei hij ooit. Naast sculpturen die een explosieve kracht suggereren of een onbesuisde snelheid, vinden we in het oeuvre van Letterie beelden van intieme rust: een moeder speelt met haar kind, een schaap zoogt kalm haar lam, twee beren spelen genoeglijk met elkaar. Met het oergegeven als de intimiteit tussen moeder en kind kan hij zich naar eigen zeggen emotioneel opladen. Of hij nu kiest voor rust of beweging, Letterie baseert zich op zijn observaties en zijn beelden zijn altijd naturalistisch. In de figuratie ligt nu eenmaal zijn kracht. Dat blijkt ook uit de vele portretopdrachten die hij in de loop der jaren kreeg. Een mooi voorbeeld is het portret van Wilhelm Conrad Röntgen (1995) in Apeldoorn, dat hij vervaardigde in opdracht van de Stichting Röntgenherdenking. En in zijn woonplaats Vorden, waar hij in 1978 vanuit de Randstad naartoe verhuisde, staat sinds 1986 Letterie’s bronzen sculptuur van de romantische dichter A.C.W. Staring (1767-1840). Als begenadigd portrettist heeft hij ook vele penningen gemaakt voor tal van organisaties. Op het kleine oppervlak weet hij de gezichten scherp en goedgelijkend neer te zetten. www.frankletterie.nl

Maker: Frank Letterie (1931)

Locatie: Kagerstraat, hoek Dieperpoellaan bij ROC Leiden

Jaar plaatsing: 1973

Materiaal: Brons

Type: Sculptuur

Doe een aanvraag