Terug Volgende

Monument Leidens Ontzet

In 1923 werd er een commissie samengesteld voor de oprichting van een monument ter gelegenheid van de 350-jarige herdenking van Leidens ontzet. De opdracht ging naar een Hagenaar: de gerenommeerde beeldhouwer Johan Altorf. Dat de commissie voor Altorf koos, is niet verwonderlijk. Hij was een van de belangrijkste beeldhouwers rond 1900. Een beeldhouwer van vergelijkbare statuur was er toen niet in Leiden. Altorf vervaardigde met name in de architectuur geïntegreerde dierreliëfs, waarvan er in Den Haag nog diverse zijn. Maar hij werd ook veel gevraagd voor monumenten, standbeelden en portretten.

Voor het gedenkteken van het ‘Leidens Ontzet’ koos Altorf een strakke opzet met drie verticale geledingen en vier horizontale banden. Bovenin plaatste hij vier portretten van personen, die een belangrijke rol hadden gespeeld bij de bevrijding van Leiden van de Spaanse overheersers op 3 oktober 1574. In de top zien we Willem van Oranje, daaronder van links naar rechts Louis de Boisot, Jan van der Does en Jan van Hout. Hun namen zijn onder hun beeltenis in de steen uitgehakt. Onderin lezen we de tekst: ‘1574 – 1924/ Leiden Ontzet/ Holland Gered’. Je kan om het monument heen lopen, maar dat is niet zoals de maker het heeft bedoeld. Het heeft alleen een voorzijde. De concentratie op de voorkant is kenmerkend voor Altorf, die zijn beelden geheel in de traditie van de Amsterdamse School (1916-1926) ontwierp voor plaatsing aan, of direct bij gebouwen. Het monument werd onthuld door Koningin Wilhelmina op 3 oktober 1924 en vervult nog steeds een belangrijke rol in de viering van 3 oktober. Zo staat het bestuur van de 3-Octobervereeniging er keurig in het gelid tijdens de Taptoe als het Wilhelmus wordt gespeeld. De Taptoe, een optocht van duizenden kinderen van de Leidse verenigingen, is het begin van de festiviteiten waarmee Leiden zijn ontzet viert.

Maker: Johan Coenraad Altorf (1876-1955)

Locatie: Plantsoen, hoek Geregracht

Jaar plaatsing: 1924

Materiaal: Natuursteen

Type: Sculptuur

Doe een aanvraag