Terug Volgende

Moeder en kind

Dertig jaar zit ertussen. Bovendien veranderde beton in brons. Dat is in het kort de geschiedenis van ‘Moeder en kind’ van de Dordrechtse beeldhouwer Hans Petri. Toen in 1953 de woningbouwvereniging ‘Ons Belang’ dertig jaar bestond, schonken de bewoners aan de gemeente Leiden dit beeld van Petri. De eerste versie was van beton gemaakt en werd in de Marnixstraat geplaatst.

In de loop van de tijd begon de ijzeren wapening in het beton te roesten. Vandalen deden de rest. Om verder verval te voorkomen werden eind jaren zeventig de brokstukken verhuisd naar de gemeentelijke opslagplaats. Dertig jaar na de eerste onthulling nam de gemeente het initiatief tot herstel. Petri werd benaderd, hij maakte van de brokstukken weer een geheel. Vervolgens werd het gerestaureerde beeld in brons gegoten. Bij het 70-jarig jubileum van de woningbouwvereniging in 1983 is het nieuwe exemplaar op het pleintje in de Molenstraat feestelijk onthuld. Het traditionele en realistische ‘Moeder en kind’ is karakteristiek voor Petri’s vroege werk. In zijn begin jaren vervaardigde deze bijna autodidacte beeldhouwer vooral kleine, figuratieve sculpturen die het dagelijks leven of religie tot onderwerp hadden. Later ontwierp hij ook enkele oorlogsmonumenten (‘De Levensboom’, 1949, Dordrecht). De meeste bekendheid kreeg Petri echter als omgevingsvormgever. Begin jaren zestig introduceerde hij als een van de eersten het idee om bij monumentale opdrachten de hele omgeving bij een beeld te betrekken. Dit ter bevordering van de leefbaarheid. Tot dan toe kwam er gewoon een beeld bij een gebouw. Spraakmakend was in de tweede helft jaren zeventig het plan dat Petri samen met architect Frans van Dillen presenteerde als nationaal monument ter nagedachtenis aan koningin Wilhelmina: een 675 meter lang ‘voetspoor’ van veldkeien tussen het Binnenhof, het oude stadhuis en de Grote Kerk. Maar dat was destijds toch een tikkeltje te abstract. www.hanspetri.nl

Maker: Hans Petri (1919-1996)

Locatie: Molenstraat

Jaar plaatsing: 1953

Materiaal: brons

Type: Sculptuur

Doe een aanvraag