Terug Volgende

Lakenkoopman

Het huidoppervlak is globaal behandeld, zoals dat bij meer modelleurs bij uitstek het geval is. Gerard Brouwer is zo’n beeldhouwer/modelleur. Zijn sculpturen boetseert hij met klei en giet ze later in brons af. Details doen er niet zo toe, de aandacht is gericht op het karakteristieke van het onderwerp. Als het gaat om saamhorigheid ligt het accent op armen die ineen gehaakt zijn, als het gaat over reizen zien we een opvallend grote koffer.

Zo is de ‘Lakenkoopman’ van Brouwer uit 1984 een echte verkoper. Centraal staat de lap stof, die de man aanprijst. Met de licht gebogen, bijna onderdanige houding toont Brouwer dat de marktkoopman zijn stof erg graag aan de man, of beter de vrouw wil brengen. Afgezien van het eigene van een personage dat Brouwer naar voren brengt in zijn sculptuur, streeft hij altijd naar een uitgebalanceerde compositie. In de Provinciale Zeeuwse Courant van 2 juli 2004 zegt hij daarover: “[...] Mensen vinden mijn beelden al heel gauw mooi, omdat ze lijken, maar dat is voor mij niet het belangrijkste. Ik wil een mooi evenwichtig beeld maken. In die zin verschillen mijn beelden niet van abstracte kunstwerken. [...] Ook voor een abstract beeld geldt dat het omvalt als het scheef is.” De ‘Lakenkoopman’ is onderdeel van een reeks van drie marktlieden, die Brouwer in opdracht van de gemeente Leiden vervaardigde. Ze staan langs de Nieuwe Rijn, waar het elke woensdag en zaterdag markt is. Waar bij de ‘Lakenkoopman’ uit 1984 het aspect van de verkoop nadrukkelijk in beeld is gebracht, ligt bij de ‘Viskoopman’ het accent op het harde werken. En bij de ‘Bloemenkoopman’ is het juist de ingetogen aandacht voor het product, de bos bloemen, waar Brouwer de aandacht op vestigt. Zo weet Brouwer drie verschillende marktkooplieden ieder hun eigen identiteit te geven. www.gerardbrouwer.nl

Maker: Gerard Brouwer (1951)

Locatie: Koorenbrug

Jaar plaatsing: 1984

Materiaal: brons

Type: Sculptuur

Doe een aanvraag