Terug Volgende

Korfbalspeelsters

Het was de Leidse Sportstichting die in 1960 het initiatief nam voor dit speelse en sportieve beeld. Dat was een jaar voor haar 25-jarig bestaan. Ter gelegenheid van dit jubileum stelde zij de gemeente voor een sportief beeld te plaatsen bij een Leids sportcomplex. Dat voorstel viel bij het college van burgemeester en wethouders in de smaak. De toenmalige commissie voor aankopen van beeldhouwwerken voor daarvoor in aanmerking komende plaatsen in de stad droeg de Maastrichtse beeldhouwer Piet Killaars voor als maker. De commissieleden waren onder de indruk geraakt van het werk dat hij in 1960 exposeerde tijdens de zomertentoonstelling in de Hortus Botanicus. Killaars was ‘[…] een der meest markante en opkomende beeldhouwers in Nederland,’ aldus de commissie in een brief aan het stadsbestuur.

Aangezien Killaars graag wilde weten op welke plek zijn beeld zou komen te staan, ‘De plaats kan van invloed zijn op de te ontwerpen plastiek’, schrijft hij in een brief aan de gemeente in december 1960, gingen de commissie en de directeur gemeentewerken samen met hem op pad. Eerst hadden ze een plaats in de Kikkerpolder op het oog. Dat vond de gemeente echter te weinig openbaar. Uiteindelijk werd besloten tot een plek vlakbij de korfbalvelden aan de Zoeterwoudsesingel. Daarna ging de beeldhouwer aan de slag. In 1963 was zijn ontwerp klaar. Het werd direct goedgekeurd. Een jaar later was de brons klaar en nog een jaar later is het beeld uiteindelijk op de bewuste locatie op een hoge sokkel geplaatst. Sindsdien staan daar de twee korfbalsters. Of beter gezegd: daar springen ze. Dit beeld is nog figuratief. Het is de dynamiek die typerend is voor Killaars. Want ook al werden zijn beelden eind jaren zestig abstract, de voortgaande beweging bleef samen met kiem en groei zijn belangrijkste thema.

Maker: Piet Killaars (1922)

Locatie: Zoeterwoudsesingel

Jaar plaatsing: 1965

Materiaal: brons

Type: Sculptuur

Doe een aanvraag