Terug Volgende

Het wicht

Opgeleid aan de Kunstnijverheidsschool in Haarlem (1913–1915) en de Tekenacademie te Wenen (1915-1918), en begonnen als schilder, gooide Oswald L. Wenckebach het roer in 1920 rigoureus om: hij ging beeldhouwen. Collega John Rädecker (1885-1956) stimuleerde hem deze keuze te maken; hij had in hem direct een beeldhouwer gezien. Het bleek een juiste overstap. Al gauw kwamen er opdrachten. En in 1936 kreeg Wenckebach bij de afdeling Bouwkunde aan de Technische Hogeschool Delft een aanstelling als buitengewoon hoogleraar boetseren en beeldhouwkunst.

Voor zijn klassieke vormentaal was veel waardering, niet alleen in het onderwijs maar ook in het opdrachtencircuit. Behalve standbeelden, enkele oorlogsmonumenten en portretten, vervaardigde hij vele penningen. Zo kreeg hij de opdracht het Verzetskruis 1940-1945 te ontwerpen. Na de oorlog ging Wenckebach steeds meer experimenteren. Op zoek naar de kracht van de eenvoud, begon hij vormen te abstraheren. Typerend voor Wenckebachs signatuur van de jaren vijftig is de massieve en sobere opbouw van een sculptuur, waarin hij met enkele details kleding, haar en gezicht suggereert. In die geheel eigen vormentaal maakte Wenckebach een reeks ironische portretfiguren. Ofschoon het vermoedelijk geen portret betreft, past ‘Het Wicht’ op het Vijfmeiplein in die reeks. Haar neusje wipt bijvoorbeeld net zo eigenwijs omhoog als dat van ‘Monsieur Jacques’ (1956/1959) in Rotterdam. En haar stramme houding doet denken aan die van ‘Dr. A.F. Philips’, een brons van Wenckebach in Eindhoven uit 1950. Terwijl de statische pose bij de mannen natuurlijk overkomt, is het voor een meisje op z’n minst een curieuze houding. Waarom staat ze er zo stijfjes bij? Is er spot in haar vage glimlach te lezen? Met de ogen gesloten staat ze daarin zichzelf gekeerd en laat ze de drukte bij de winkels voor wat die is. Zoals een puber, tussen tafellaken en servet, in een heel eigen wereld kan opgaan.

Maker: Oswald L. Wenkenbach (1895–1962)

Locatie: Vijf Meiplein

Jaar plaatsing: 1960

Materiaal: brons

Type: Sculptuur

Doe een aanvraag