Doe een aanvrag

LUCAS VAN LEYDEN FONDS

Het Lucas van Leyden Fonds ondersteunt projecten voor beeldende kunst in de openbare ruimte in de stad Leiden met aandacht voor de relatie tussen kunst en wetenschap, en kunst en samenleving. Het ondersteunt beeldende kunstprojecten uitgevoerd door professionele beeldende kunstenaars. Het Lucas van Leyden Fonds verwelkomt zowel projecten die permanent in de openbare ruimte worden geplaatst als projecten die voor een beperkte periode voor de openbare ruimte worden uitgevoerd. Een voorwaarde voor de projecten is dat ze bijdragen aan de identiteit en de rol van Leiden als kennisstad en Stad van Ontdekkingen.

Uitsluitend rechtspersonen en samenwerkingsverbanden zonder winstoogmerk kunnen een beroep doen op het Lucas van Leyden Fonds. Uit statuten en werkzaamheden moet blijken dat de werkzaamheden zijn gericht op het (doen) uitvoeren van projecten voor beeldende kunst. Het Lucas van Leyden Fonds ondersteunt de Code Culturele Diversiteit, Code Cultural Governance en Fair Practice Code.

Less meer