Aanvraagcriteria

Voor aanvragen worden vanuit het Lucas van Leyden Fonds de volgende criteria gehanteerd:

- Een aanvraag overtuigt door artistieke en inhoudelijke kwaliteit.
- Uitvoering van een project betekent een verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte en draagt bij aan de beleving en aan de identiteit van de stedelijke omgeving van Leiden.
- Een te realiseren werk wordt vervaardigd door een kunstenaar met een afgeronde kunstopleiding. Hij of zij kan aantoonbaar bewijzen over voldoende professionele kwaliteiten te beschikken om een kwalitatief hoogwaardige kunstopdracht in de openbare ruimte te realiseren.
- Een te realiseren werk wordt speciaal voor een vast te stellen locatie vervaardigd en voegt inhoudelijk en esthetisch een meerwaarde toe aan de stad en de specifieke locatie.
- Een te realiseren werk is materieel duurzaam, hufterproof en (voldoende) onderhoudsvrij en kan voldoen aan bestemmingsplannen en andere verordeningen omtrent de beoogde locatie(s).
- Aanvrager maakt inzichtelijk over voldoende financiƫle middelen te kunnen beschikken voor de realisatie van een kunstwerk.
- Er is aantoonbaar voldoende draagvlak vanuit een wijk /instelling/gebruikers en bewoners/architect voor een te realiseren werk.


Wat of wie steunt het Lucas van Leyden Fonds niet?

- Projecten die niet bestemd zijn voor de openbare ruimte.
- Projecten buiten de stadsgrenzen van Leiden.
- Projecten zonder enige toetsing met de omgeving.
- Reguliere activiteiten en structurele organisatiekosten van bemiddelaars en individuele kunstenaars.
- Structurele loonkosten, onkostenvergoedingen, reguliere werkzaamheden en kosten voor huisvesting en personeel.
- Projecten en activiteiten die vallen binnen de reguliere activiteiten van structureel door de overheid gesubsidieerde instellingen, tenzij inhoudelijk en financieel zeer uitzonderlijk en aantoonbaar niet met structurele subsidie te realiseren.
- Fondsenwerving t.b.v. derden.
- Organisaties die de code Cultural Governance Code niet hanteren.
- Projecten zonder een onmisbare verbinding met de stad Leiden.
- Projecten die los staan van enige vorm van maatschappelijke verbinding en waarin geen duidelijk inzicht bestaat van het doel om een divers publiek te bereiken en te verbinden.
- Transporten, opslag, onderhoud en toezicht.
- Projecten die niet openbaar toegankelijk zijn.
- Projecten (waaronder symposia) voor een overwegend gespecialiseerde doelgroep,
- Andere kunstdisciplines als theater en muziek, tenzij er een structurele verbinding is met beeldende kunst in de openbare ruimte.
- M.b.t. projecten die deel uitmaken van stedenbouwkundige projecten of herinrichting kan het Lucas van Leyden Fonds een bijdrage leveren, mits onafhankelijk.