Stadscuratorium

Om de doelstellingen en ambities van het Fonds optimaal vorm te geven, is er een stadscuratorium ingesteld met vijf experts op het gebied van beeldende kunst in de openbare ruimte. Het curatorium behandelt aanvragen uit de stad en fungeert als aanjager van beeldende kunst in de openbare ruimte. Ze zorgt voor verbinding in de stad tussen initiatieven en instellingen op het gebied van BKOR enerzijds en stadspartners anderzijds. Het curatorium houdt zich naast het aanjagen van nieuwe vormen van beeldende kunst ook bezig met de vaste collectie.

Het curatorium vergadert op vacatiebasis.

Het curatorium adviseert het Lucas van Leyden Fonds over


  • Artistieke, inhoudelijke en esthetische kwaliteiten bij de keuze van nieuwe kunstwerken in de openbare ruimte en of het beheer van bestaande objecten,
  • De inpasbaarheid van nieuwe kunstwerken in de stedelijke omgeving,
  • Het beheer van werken in de openbare ruimte, in samenwerking met de Kunstwacht,
  • Vragen ten aanzien van kunstwerken in de openbare ruimte in relatie met ander gemeentelijk beleid.

Kitty Zijlmans

voorzitter

Jeroen Boomgaard

lector bij het Lectoraat Art & Public Space aan de Gerrit Rietveld Academie.

Annelies Dijkman

beeldend kunstenaar en adviseur

Sandrine van Noort

kunsthistoricus en curator

Winnie Koekelbergh

kunsthistorica en teamleider Critical Inquiry aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst in Den Haag.

Colin Huizing

curator en maker van tentoonstellingen en boeken

Mirjam Flik

zakelijk leider