Terug Volgende

Kunst op het Gerecht: eerste gesprek met omwonenden

Gepubliceerd op 10 december 2020

Auteur: Sophie Jansen


Op één van de alleroudste plekken van de Leidse binnenstad komt een gloednieuw kunstwerk. De Japanse, in Nederland woonachtige, kunstenaar Sachi Miyachi heeft het Gerecht geselecteerd om een tijdelijk werk te plaatsen. Miyachi liet zich voor dit werk, een ‘prieeltje’ van hout, inspireren door zowel de historie van de binnenstad als door haar eigen culturele achtergrond.

Maar een kunstwerk in de openbare ruimte, dat kun je niet zomaar ergens neerzetten. Zeker niet in een druk bewoond gebied. Het is hierom dat het Lucas van Leyden Fonds communicatie met de buurtbewoners op de eerste plaats zet. Leon Perlot, voorheen uitvoerder van Kunst in het Singelpark, is door het Fonds aangetrokken als projectleider. Afgelopen vrijdag vond op het Gerecht een eerste gesprek plaats tussen Miyachi, Perlot, Mirjam Flik (dagelijkse leiding Lucas van Leyden Fonds) en de buurtbewoners.

De eerste tekenen zijn positief: de buurtbewoners zijn voorzichtig enthousiast over het werk van Miyachi en zijn trots dat hun buurt, na twintig bezoeken van Miyachi aan de stad, voor dit werk is uitgekozen. De gehoorde bezwaren en twijfels zijn vooral van een praktische aard. Nodigt een openbaar kunstwerk uit tot ‘hangen’ en daarmee overlast op het Gerecht? En zo ja, waar kunnen de bewoners hiervan melding maken? Het Lucas van Leyden Fonds erkent dat er op het gebied van handhaving een tegemoetkoming richting de bewoners moet komen en gaat hierover in gesprek met gemeente Leiden. Communicatie tussen de verschillende betrokkenen is de sleutel.

En nu verder? Absoluut! Het Lucas van Leyden Fonds heeft bij gemeente Leiden een vergunningsaanvraag voor de plaatsing van het werk ingediend en heeft deze aanvraag ook aan de buurtbewoners verzonden. Zij zullen hun blik op deze aanvraag spoedig delen, waarna hopelijk de volgende stappen gezet worden. Zowel voor het Gerecht als voor de site van het Lucas van Leyden Fonds geldt: watch this space.