Terug Volgende

Het LLF wenst je een mooi 2021!

Gepubliceerd op 21 december 2020

In wat voor de culturele sector een bijzonder moeilijk jaar was, zetten wij als fonds de eerste concrete stappen in de openbare ruimte van Leiden. 2020 was een jaar om niet snel te vergeten, maar voor ons gelukkig vooral ook in positieve zin. Afgelopen november werd de eerste Lucas Art Award uitgereikt: een geweldige mijlpaal voor het LLF en hopelijk snel ook voor Leiden. Wij gaan in de komende maanden hard aan de slag om te zorgen dat Kimsooja haar werk in onze stad kan realiseren, in samenwerking met het LLF, de gemeente en de bewoners.

Het eerste schetsontwerp van Kimsooja, dat geldt als uitgangspunt voor de volgende fase.

Sinds het voorjaar komt het stadscuratorium minimaal één keer per maand bij elkaar om te besluiten welke projecten te ondersteunen of aan te jagen. Met veel plezier hebben wij de afgelopen tijd mogen aanschouwen hoe enkele van deze projecten al werkelijkheid werden, zoals de kunst in het Singelpark en de beeldentuin in het Ankerpark. Daar komt in 2021 nog veel meer bij. Om er een paar te noemen: Sachi Miyachi, Leids Lef op het Achmeagebouw, ons project met het COC en de ontwikkelingen in het Jacques Urlusplantsoen. Natuurlijk houden we je via onze verschillende kanalen op de hoogte.

Sachi Miyachi en projectleider Leon Perlot in overleg met buurtbewoners van de Pieterswijk.


Extra mooi is dat we, naast aandacht voor internationale kunstenaars, een speciaal budget hebben kunnen reserveren voor lokale initiatieven. We staan open voor aanvragen van kunstenaars uit Leiden en omgeving om een project te ontwikkelen in de openbare ruimte. We kijken ernaar uit om de lokale sector op die manier te kunnen ondersteunen en aandacht te geven. Verderop in deze nieuwsbrief vind je meer informatie over lopende projecten.

Rest mij niet anders dan je een heel fijn nieuwjaar te wensen, en om onze hoop uit te spreken dat de culturele sector komend jaar op steun en verbeterde omstandigheden mag rekenen. Kunst en kennis zijn het fundament van onze stad: ze geven Leiden karakter en ze zorgen ervoor dat wij onze rijke geschiedenis in ere houden en tegelijkertijd ook naar de toekomst kijken. Als Lucas van Leyden Fonds zijn we er trots op om hieraan te mogen bijdragen en om in de openbare ruimte kunst naar álle Leidenaren te kunnen brengen. Tot snel in 2021!

Namens het stadscuratorium en de zakelijk leider,

Kitty Zijlmans
Voorzitter