Terug Volgende

COC Leiden en Lucas van Leyden Fonds maken diversiteit zichtbaar met kunst

Gepubliceerd op 23 november 2020

Auteur: Sophie Jansen


Een kunstwerk, uiteraard in de openbare ruimte, ter bevordering van de zichtbaarheid van de LHBTI+ gemeenschap en van diversiteit in de stad. Met dat voorstel werd het Lucas van Leyden Fonds door COC Leiden benaderd. Na goedkeuring van dit voorstel werd Irene Müller door het Fonds als projectleider betrokken. Want dat kunstwerk gaat er komen. LUCAS sprak Irene over haar werkwijze, over wat er de komende tijd gaat gebeuren en over het belang van dit werk.

LUCAS: Tot voor kort werkte je als conservator bij Museum Voorlinden. Is zo’n project in de openbare ruimte dan een hele andere tak van sport?

Irene: ‘Dat is zeker waar. Gelukkig heb ik bij Voorlinden jarenlang de beeldencollectie in de tuin beheerd, en er projecten voor begeleid. In die zin heb ik affiniteit met beelden in de buitenlucht. Het grote verschil is de stad als klankbord en de verschillende belangen, vooral van de mensen die het initiatief nemen voor zo’n beeld. Ik probeer daarin te bemiddelen. Ik luister naar de wensen en de criteria en leg verbinding met kunstenaars die in aanmerking zouden kunnen komen.’

Waar kwam de vraag naar dit kunstwerk vandaan?

‘Het initiatief is genomen vanuit het COC Leiden. We hadden ooit het regenboog-zebrapad en er is nog steeds behoefte aan een symbolische plek die de representatie van de LHBTI+ gemeenschap uitdraagt en tegelijkertijd staat voor diversiteit. Dat gaat gepaard met de status van Leiden als regenbooggemeente. Het wordt een symbool voor tolerantie en laat zien dat iedereen hier in de stad welkom is.’

Leiden is zeker een verwelkomende stad met veel cultuur, maar niet een stad die op het eerste gezicht veel diversiteit uitstraalt. Ben je dat met me eens?

‘Er gebeurt dankzij het COC heel veel, ook door voorlichting te geven aan jongeren, bijvoorbeeld door les op scholen. Het zou prachtig zijn als dat kan terugkomen in een soort symbooldrager zoals een kunstwerk. Daarmee geef je die diversiteit een stem in de openbare ruimte. Want die ruimte is van iedereen. ‘

Op welke wijze gaan jullie nu aan het werk?

‘Samen met het COC hebben we een klankbordgroep met vertegenwoordigers uit de regenbooggemeenschap gevormd. Die bestaat uit mensen uit de LHBTI+ gemeenschap, maar ook uit mensen uit Leiden die deze gemeenschap een warm hart toedragen. De eerste vergadering heeft plaatsgevonden en daarbij hebben we geïnventariseerd wat het kunstwerk teweeg zou moeten brengen, wat het zou moeten oproepen. Daaruit zijn enkele wensen naar voren gekomen en de tweede stap is op zoek gaan naar kunstenaars die werken met die thema’s.

Wat we heel belangrijk vinden is dat het kunstwerk breed gedragen wordt. Niet een gemeentebestuur of een fonds dat zegt ‘dit wordt het,’ maar de gemeenschap die meedenkt. Zo wordt het niet van boven opgelegd maar representeert het de stem van de gemeenschap.’

Hebben jullie al een locatie op het oog?

‘Nee, dat hangt ook deels van de uiteindelijke kunstenaar af. Natuurlijk willen we het graag op een prominente plek in de binnenstad realiseren. Het zou leuk zijn als een kunstenaar met zijn eigen benadering naar de stad kan kijken zodat een symbiose ontstaat tussen de plek en het werk. We kijken ook zeker naar plekken in de stad die voor de LHBTI+ gemeenschap een bepaalde betekenis hebben.’

Zijn jullie specifiek op zoek naar een lokale kunstenaar?

‘A priori maakt dat niet uit maar je moet natuurlijk wel praktisch zijn. Persoonlijk vind ik het vooral belangrijk dat de kunstenaar affiniteit voelt bij het project. De klankbordgroep en de gemeenschap zijn zó betrokken, die betrokkenheid zoek ik ook in de kunstenaar. En dan kan het een pre zijn als die uit Leiden komt. Maar het is niet een absoluut criterium, de betrokkenheid is het belangrijkst.’