Stadscuratorium

Om de doelstellingen van het Fonds optimaal te realiseren is er een stadscuratorium waarin vijf experts op het gebied van beeldende kunst in de openbare ruimte zitting nemen. Het curatorium behandelt aanvragen uit de stad en fungeert als aanjager van beeldende kunst in de openbare ruimte. Ze zorgt voor verbinding in de stad tussen initiatieven en instellingen op het gebied van BKOR enerzijds en stadspartners anderzijds. Het curatorium zal zich naast de vaste collectie ook buigen over nieuwe vormen van beeldende kunst in de openbare ruimte.

Het curatorium adviseert de dagelijkse leiding en bureau Lucas van Leyden Fonds over:

  • Artistieke, inhoudelijke en esthetische kwaliteiten bij de keuze van nieuwe kunstwerken in de openbare ruimte en of het beheer van bestaande objecten,
  • Keuzes ten aanzien van de inpasbaarheid van nieuwe kunstwerken in de stedelijke omgeving en over beheer van bestaande objecten en nieuwe werken voor de openbare ruimte,
  • Het beheer van werken in de openbare ruimte, in samenwerking met de de Kustwacht,
  • Vragen ten aanzien van werken ten aanzien van kunstwerken in de openbare ruimte in relatie met ander gemeentelijk beleid.

Jeroen Boomgaard

lector bij het Lectoraat Art & Public Space aan de Gerrit Rietveld Academie.

Annelies Dijkman

beeldend kunstenaar en adviseur

Sandrine van Noort

kunsthistoricus en curator

Winnie Koekelbergh

kunsthistorica en teamleider Critical Inquiry aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst in Den Haag.

Colin Huizing

curator en maker van tentoonstellingen en boeken

Mirjam Flik

secretaris, ondersteunt het curatorium